Pasningsordning

Hvad er en privat pasningsordning?

Privat pasning er en selvstændig pasningsordning, hvor forældre køber børnepasning af mig. Jeg er godkendt af Herning Kommune, og må modtage fem børn i pasningsordning. Jeg aflønnes af forældrene som betaler mig det kommunale tilskud, samt egenbetalingen hver måned bagud. Desuden yder kommunen også søskenderabat til private pasningsordninger.

Barnet skal være skrevet på venteliste til kommunal pasning, da kommunen ellers ikke yder tilskud. Jeg tilbyder ikke gæstepleje, hvilket man kan se som en fordel, da børnene ikke bliver kastet rundt blandt mange forskellige voksne. Derfor er privat pasning også velegnet til forældre der ønsker at holde fri/ferie sammen med deres børn, samt evt. har nogle gode bedsteforældre eller lignende der kan træde til.

Jeg varsler selvfølgelig ferie og fridage i god tid, så man har mulighed for at planlægge herefter. Hvis jeg bliver syg, er det ligeledes et forældreansvar at få børnene passet. Jeg er dog yderst sjældent syg.

Ved en privat pasningsordning har man den fordel, at man som forældre kan vælge lige nøjagtig den pasningsordning man har lyst til at samarbejde med. En privat pasningsordning har ligeledes mulighed for at bevillige og købe materialer, legetøj, udstyr mm., så snart behovet opstår.