Om mig

Jannie Agergaard

Lidt om mig

Jeg hedder Jannie Agergaard, er 42 år gammel, uddannet pædagog og bor i Vildbjerg med min mand Flemming. Vi har sammen tre dejlige drenge. Mathias på 21 år, Andreas på 18 år og Villads på 9 år. Vi bor i et dejligt hus på en stille villavej med en stor have, hvor der altid er plads til legende børn. Desuden har vi en kat Freddie og fire høns, hvilket børnene har stor glæde af at snakke med.

Jeg er en glad og positiv person, der vægter tryghed, omsorg og anerkendelse meget højt. Jeg mener, at en rolig og forudsigelig hverdag med faste rutiner, er vigtig for alle børn. Hos mig er børnene samt tiden med dem, helt i centrum. Hverdagen tilrettelægges efter deres alder og behov, hvilket sikre en tryg og sjov dag, med glade børn der trives godt. Derudover vægter jeg et godt forældresamarbejde højt.

Ved at vælge en privat pasningsordning har man den fordel, at man som forældre kan vælge lige nøjagtig den pasningsordning man har lyst til at samarbejde med.

Læs mere >

Mine kompetencer

Børn gennemgår i alderen 0-3 år en stor udvikling. Barnet skal tillære sig mange færdigheder på kort tid, og det betyder, at de har brug for nære voksne til at støtte dem i den udvikling. I kraft af min uddannelse og erfaring, ved jeg præcist hvordan og hvornår jeg skal støtte op om et barn og hjælpe det på vej i den rigtige retning. 
 
Jeg arbejder bl.a. med følgende:
• Selvhjulpenhed. At tage tøj af og på selv.
• Sociale kompetencer. Hjælp til venskaber
• Styrke barnets fin- og grovmotoriske evner. Puslespil, dans, rytmik og udfoldelser i naturen.
• Stimulere barnets sproglige udvikling. Sange med fagter, rim og remser.
• At barnet skal hjælpe til. Dække bord og rydde af.
• At sætte grænser for sig selv. Sige nej ved drillerier.
 
Ved at arbejde med ovenstående, støtter jeg det enkelte barn i dets udvikling af færdigheder og kompetencer. Det vil give barnet succesoplevelser, og derved en tro på dem selv og egen kunne (udvikling af selvværd og selvtillid).